Vanliga frågor

För att du ska få en bättre bild av hur vi arbetar har vi här samlat lite information och svaren på de vanligaste frågorna vi får.

Varför Linguana?
Linguana Translations är ett fullserviceföretag för språktjänster och erbjuder skräddarsydda helhetslösningar för översättning, DTP, språkgranskning, korrekturläsning och transkribering.
Vi står för pålitlighet, service och kvalitet och arbetar med ett globalt nätverk av meriterade
språkexperter som översätter och granskar fler än 80 språk. Vi analyserar ditt behov och kopplar
de lämpligaste resurserna till uppdraget: en översättare och granskare som förstår ditt företags
terminologi och branschspecifika uttryck. Omfattande projekt hanteras snabbt och effektivt.
Våra priser är konkurrenskraftiga och vi lämnar kvalitetsgaranti på alla jobb vi utför.
Hur vet jag att en översättningsbyrå är pålitlig?
Om en byrå är pålitlig eller inte är svårt att säga om du inte hänvisas till den genom rekommendation. Översättningsbranschen är inte reglerad vilket innebär att vem som helst kan kalla sig översättare. Det finns bra byråer och det finns sämre – vilket gäller också översättare. Medlemskap i professionella organisationer som ATA (American Translators Association) och ITI (Institute of Translation and Interpreting) ger viss kvalitetsförsäkran men bekräftar inte per automatik att byrån är bra. Det enklaste sättet att bilda sig en uppfattning är att fråga byrån vilka kunder de arbetar med och om de har jobbat med liknande projekt.
Vad kostar det?
Priset för en översättning baseras i huvudsak på språkkombination, volym, leveranstid och ämnesområde. För DTP och alla övriga tjänster debiterar vi per timma. Övriga faktorer som kan påverka priset är filformat, expresshantering och om kunden är återkommande eller har avtal med oss.
Varför kostar vissa språkkombinationer mer än andra?
Den enklaste förklaringen till detta är utbud och efterfrågan. Ju färre användare av ett språk desto svårare är det för oss att finna duktiga översättare. En del språk, som exempelvis japanska, tar också längre tid att arbeta med eftersom de är mer komplexa till sin natur medan andra helt kan sakna ord för termer vilket innebär att översättaren måste göra tidskrävande efterforskningar för att finna lämpliga som passar.
Kostar snabb hantering extra?
Inte nödvändigtvis. Vi försöker alltid lösa uppdraget så skyndsamt som möjligt utan att debitera expressavgift. Men i brådskande fall där översättaren tvingas prioritera och kanske jobba sent på natten händer det att vi tar extra betalt.
Behöver jag skicka min text i ett specifikt format?
Nej, normalt inte. Vi föredrar att få texten i Word, Excel, pdf och InDesign men hanterar de flesta format. Helst använder vi Word eftersom programmet är särskilt anpassat för ordbehandling och att använda tillsammans med översättningsverktyg men föredrar du ett annat program eller att vi översätter direkt i ditt företags CMS är det inget problem.
Har er byrå talare av alla språk?
En trevlig tanke men tyvärr är svaret nej. Vi arbetar med en databas av frilansande översättare och lingvister och det är genom dessa kontakter och nätverket hos byråerna vi samarbetar med som vi översätter till och från alla språk.
Varför varierar översättningar i längd?
Detta beror framförallt på att vissa språk är mer ordrika än andra men ocks på att en del språk, som exempelvis finska och tyska, kan skapa långa ihopsatta ord istället för flera korta. Men även översättarens skrivssätt och vilken sorts text det handlar om har stor betydelse.
Kommer mitt uppdrag att behandlas med sekretess?
Absolut. Våra översättare och medarbetare är bundna vid vår strikta sekretesspolicy och inga namn, referenser eller projektbeskrivningar diskuteras med andra än nödvändigt utan kundens medgivande.
Hur vet jag att översättningen är bra om jag inte kan målspråket?

Att testa och utvärdera översättare är kärnan i vad vi gör. Vi arbetar uteslutande med översättare vi kontrollerat och bedömt enligt strikta kvalitetsrutiner. Men en bra översättning kräver mer än bara goda språkkunskaper; översättaren måste också vara kommunikativ, ha förmåga att svara pedagogiskt på frågor som varför ett visst ord valts framför ett annat eller hur en text anpassats efter kulturella nyanser. Översättaren kan också ställa frågor till dig om något är oklart eller tvetydigt. Detta innebär att inget översätts förrän det är fullt begripligt och sammanhanget klart.

Kan jag medverka till bättre kvalitet?
Ja, faktiskt finns det flera saker du kan göra. Genom att ge oss så mycket information som möjligt underlättar du för oss att hålla syfte och fakta intakta. Finns referensmaterial? Kanske har ditt företag har en ordlista eller sammanställning över terminologi? Vad ska översättningen användas till och vilken målgrupp har ni?  Ju mer information vi får desto lättare är det för oss att kommunicera ditt budskap korrekt och uppnå kvalitetsmål gällande terminologi, nyans och stil.
Vad är lokalisering?
I översättningsbranschen betyder lokalisering att texter justeras efter lokala förhållanden. Exempel kan vara konvertering av vikt- och måttenheter, omskrivning av tid och datum och anpassning efter kulturella nyanser och språkliga idiom. När vi översätter din text är lokalisering alltid något vi tar hänsyn till.
Vad är översättningsverktyg?
Översättningsverktyg är effektiva redskap som snabbar på översättningsprocessen, säkrar konsekvens och gör översättningen mer kostnadseffektiv. Genom minnen skapade i särskild programvara matchas dina uppdrag mot varandra vilket medför att likvärdiga fraser inte behöver översättas om och om igen. Förutom hänsyn till upprepningar hjälper programmen också till att hålla terminologi, stil och ton enhetlig. På Linguana använder vi SDL Trados, den programvara som är marknadsledande i branschen.
Har du andra frågor hör av dig så svarar vi på dem och berättar mer om hur vi löser ditt språkbehov?

Ring: +46 8 51971150
Mejla:info@linguana.se

Eller klicka och begär offert

Postadress

Linguana Translations AB
Box 13133
103 03 Stockholm

Kontaktinformation

T: +46 8 51971150
E: info@linguana.se

Företagsuppgifter

Orgnr: 556752-2304
VAT: SE556752230401

Sociala medier