Vanliga frågor

Vanliga frågor

Varför Linguana?

Linguana Translations är ett fullserviceföretag för språktjänster. Vi erbjuder företag och organisationer skräddarsydda helhetslösningar för översättning, DTP och transkribering. Genom ett globalt nätverk av översättare och lingvister översätter och granskar vi de flesta språk och uppdrag. Lyhördhet för våra kunders önskemål och ett ledningssystem som kontinuerlig utvärderas i syfte att göras bättre garanterar högsta kvalitet. Våra språkexperter förstår ditt företags terminologi och branschspecifika uttryck. Omfattande volymer hanteras snabbt och effektivt. Våra priser är konkrurrenskraftiga och vi lämnar kvalitetsgaranti på alla jobb vi utför.

Hur vet jag att en översättningsbyrå är pålitlig?

Om en byrå är pålitlig eller inte är svårt att veta om du inte hänvisas till den genom rekommendation. Arbetssätt, kvalitetssäkringsmetod och servicenivån skiljer dem ofta åt. Det enklaste sättet att bilda sig en uppfattning är att fråga bryrån hur de arbetar och höra om de har erfarenhet av liknande projekt. 

Vad kostar det?

Det finns flera faktorer som påverkar priset. För översättning bestäms kostnaden i huvudsak av språkkombination, volym, leveranstid och svårighetsgrad. För DTP och transkribering avgörs det istället av hur många timmar projektet tar. Övriga faktorer som påverkarpriset är filformatet och antalet upprepningar det finns i texten, men även expresshantering och om kunden är återkommande eller har avtal med oss spelar roll.

Varför kostar vissa språkkombinationer mer än andra?

Den enklaste förklaringen till varför vissa språkkombinationer kostar mer än andra är utbud och efterfrågan. Ju färre talare av ett språk desto svårare är det för oss att finna kompetenta översättare. Somliga språk, som exempelvis japanska, är också mer komplexa till sin natur vilket får arbetet med översättningen att ta längre tid.

Är snabb hantering dyrare?
Inte nödvändigtvis. Vi försöker alltid lösa uppdragen så skyndsamt som möjligt utan expressavgift. Men om översättningen brådskar riktigt mycket händer det att vi tar extra betalt.
Behöver jag skicka min text i ett specifikt format?

Nej, normalt inte. Vi föredrar Word, Excel och Pdf men hanterar de flesta format. Word är framtaget  specifikt för ordbehandling så det använder vi allra helst. Men föredrar du att arbeta i ett annat program eller att vi översätter direkt i ditt företags CMS så är det inget problem.

Har er byrå talare av alla språk?

En trevlig tanke  men tyvärr är svaret nej. Vi arbetar med en databas av frilansande översättare och lingvister och det är genom dessa kontakter och nätverket hos byråerna runt om i världen som vi samarbetar med som vi översätter till och från alla språk.

Varför varierar översättningarna i längd?

Den enklaste förklaringen till varför översättningar varierar i längd är för att vissa språk kräver fler ord för att uttrycka samma sak. En del språk, som exempelvis finska och tyska, kan också skapa långa ihopsatta ord. Även ämnesområdet har betydelse för hur lång översättningen blir.

Kommer mina uppgifter att behandlas med sekretess?

Ja, absolut. Vi tillämpar en strikt sekretesspolicy och endast de kontakter som är nödvändiga för att vi ska kunna utföra våra åtaganden gentemot dig får ta del av informationen du ger oss. Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina uppgifter och hur vi följer bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) i vår integritetspolicy.

Hur vet jag att översättningen är bra om jag inte kan målspråket?

Vi samarbetar uteslutande med översättare som har högre utbildning och flera års erfarenhet. Översättaren som kopplas till ditt projektet har god kännedom om din bransch och dess specifika terminologi. Alla översättningar utförs på översättarens modersmål. Hänsyn tas till stil och ton och texten lokaliseras efter behov. Om något är oklart ber vi dig förklara så att det aldrig råder någon som helst tvekan kring betydelsen är eller hur skriften ska tolkas.

Kan jag medverka till bättre kvalitet?

Ja, det finns faktiskt flera saker du kan göra. Kanske har ditt företag en sammanställning över begrepp ni brukar använda? Hur ska översättningen tillämpas och vilken målgrupp vänder ni er till?  Ju mer information vi får kring ett projekt desto lättare är det för oss att förmedla ditt budskap korrekt och på effektivaste sätt.

Vad innebär lokalisering?

Lokalisering innebär när det gäller översättningar att översättningen anpassas efter lokala förhållande för ett specifikt land eller region. Det kan gälla korrekt tilltal och associationer, idiom och att översättningen ger rätt kulturellt intryck. När vi översätter din text tar vi alltid hänsyn till lokalisering.

Vad är översättningsverktyg?

Översättningsverktyg är särskild programvara med vilka vi analyserar dina filer. Med dem skapar vi  kundspecifika arbetsminnen mot vilket dina uppdrag jämförs. Syftet är att snabba på översättnings-processen, säkra konsekvens samt att sänka dina kostnader genom att se till att liknande fraser inte översätts upprepade gånger.

Begär offert

    Att få en offert tar inte många minuter.
    Begär ett kostnadsfritt prisförslag idag.

Vill du vet mer? Ring eller mejla oss.

+46 8 51971150
info@linguana.se

Postadress

Linguana Translations AB
Box 13133
103 03 Stockholm

Kontaktuppgifter

T: +46 8 51971150
E: info@linguana.se

Företagsuppgifter

Orgnr: 556752-2304
VAT: SE556752230401

Postadress

Linguana Translations AB
Box 13133
103 03 Stockholm

Kontaktuppgifter

T: +46 8 51971150
E: info@linguana.se

Företagsuppgifter

Orgnr: 556752-2304
VAT: SE556752230401